0
0

Dobrý den, chci se vás zeptat při jaké venkovní teplotě se dá aplikovat váš přípravek Agua Stop Cream do vlhkého opukového zdiva síly 600 mm. Jaká je délka životnosti přípravku,izolační.

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Teplota se všeobecně doporučuje pro aplikaci krémové injektáže okolo 5 stupňů nad nulou. To je dosti přísné a je to spíš taková jistota výrobců, aby spotřebitelé ,, neriskovali ,, aplikaci zejména pod bodem mrazu. Takže z dlouhodobé zkušenosti mohu říci, že by teploty neměly klesnout pod bod mrazu. Životnost záleží na mnoha okolnostech, zejména na zatížení hydroizolační clony ve zdivu různými vlivy. Například v jakém zdícím materiálu byla injektáž provedená, do jaké míry je injektované zdivo tj. hydroizolační clona nadále zatěžována vzlínající vlhkostí z podzákladí budovy, zda nedochází při stárnutí budovy k statickým poruchám atd. Také velmi záleží na procentu silan/siloxanu v obsahu silanového krému! Některé konkurenční krémy obsahují pouze 15%, některé 40% atd.(zbytek je vždy voda v obsahu). Náš injektážní krém AquaStop Cream obsahuje maximální koncentraci, tj. 80% aktivní látky (větší koncentrace se již nedá vyrobit, respektive dá, ale už by injektážní krém ztratil své vyjmečné penetrační vlastnosti). Toto procento silan/siloxanu v obsahu má značný vliv na stabilitu a tím pochopitelně na životnost vzniklé hydroizolační clony. Náš silanový injektážní krém s maximálním procentem aktivní látky má minimální životnost 30 let. Jinak co se týče opukového zdiva, vpodstatě tento savý přírodní kamenný materiál nenapustíte (jeho póry a kapiláry) ničím jiným než emulzním krémem. Ostatní injektáže jsou pro tento typ materiálu naprosto nevhodné. Polyuretany rychle expandují do okolí a tím se nedostanou do kapilár zdiva, injektáže na bázi vodného roztoku např. methylsilanolátu draselného a injektáže na podobné bázi vlivem gravitace a zejména již nekompaktností zdiva a netěsností spár ,,odtečou,, někam do podzákladí budovy vlivem nejmenšího odporu a tím pak nemůže vzniknout kompaktní hydroizolační clona mezi vrty atd. Krém je jedinečný v tom, že v primární konzistenci je hustý a clona nevzniká ihned při injektáži, ale až při postupném rozpouštění hustého krému ve vlhkém prostředí do okolí vrtů do savých ale i méně savých materiálů .Je to právě způsobeno relativně pomalým a avšak postupným rozpouštěním vysoce koncentrovaného krému, který se tím pádem má možnost nasáknout (napenetrovat i ty nejjemnější kapiláry zdiva) rovnoměrně do okolí vyplněných vrtů.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.