0
0

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat z jakého důvodu musí být odstraněna omítka nebo štuk na vnitřní přícce pokud chci aplikovat AquaStop Cream u podlahy proti vzlínající vlhkosti? Je to z důvodu vytvoření skrvn od aplikované injektáže? Omítka ani štuk nejsou poškozeny (zatím) a tak jsem myslel, že by mohlo stačit jen oškrabnout barvu, provést injektáž, přeštukovat otvory a znovu vymalovat (s nutnými technologickými přestávkami samozřejmě). Děkuji za odpověď, Martin F.

  • You must to post comments
0
0

obrý den. Ve Vašem případě souhlasím s postupem přesně tak, jak popisujete. Odstranění omítek je nutné v případě jejich nenávratné degradace, tj. zasolení, jejich nepevnosti, či nepevnosti k podkladu (puchýře, drolící se omítka, solné výkvěty atd), ale ve Vašem případě se o tento stav nejedná. Systém AquaStop Cream pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu omítky neznehodnocuje, jen omítka dočasně! v místech aplikace ztmavne vlivem šířících se hydrofobních clon od jednotlivých vrtů. Pokud je Vaše zdivo vyzděné z cihel, je nutné pouze zjistit místo průběžné spáry co nejblíže k podlaze a do této spáry zhotovit vrty a následnou výplň. Průběžná spára se dá lokalizovat, aniž byste musel odstranit omítky v celé délce sanace vlhkého zdiva, zhotovením dvou svislých drážek v omítce na levé a pravé straně dané zdi – např. úzkým majzlíkem. Pak si v této výšce nejvhodnější spáry narýsujete – za použití provázku či latě – např. křídou na omítce linku. Při vrtání do této linky v osových vzdálenostech 100 mm a dané tloušťce zdiva (mínus cca 30 mm) se vždy trefíte do této spáry, i když je pod omítkou.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.