0
0

Dobrý den, děkuji za zaslané instruktážní a časosběrné video.
Použil jsem hydroizolační přípravek na bázi křemičitanů na beton. Všiml jsem si, že při potřísnění asfaltové izolace docházelo k jejímu narušení.
Konkrétní zkušenosti s přípravkem Aqua Stop Cream nemám.
Pokud by ve zdivu byly části s asfaltovou lepenkou doporučuji předem vyzkoušet účinky přípravku na tuto lepenku.
Přeji hezký den, Karel Pánek.

  • You must to post comments
0
0

Dobrý pane Pánku. Děkuji za Vaši zpětnou vazbu, ale zkoušky dle Vašeho doporučení již máme dávno provedeny. Nejsme v tomto oboru začátečníci a výrobou se zabýváme již 10 let a aplikacemi v oblasti sanace vlhkého zdiva již 26 let. Vámi uvedený přípravek je pravděpodobně křemičitan draselný – vodní sklo, případně methylsilanolát draselný, jen tipuji, ale obojí je klasifikováno jako žíravina. Ve stavebnictví je používáno značné množství těchto nebezpečných látek, ale tato klasifikace má jednu zásadní otázku. V jaké koncentraci je látka používána a pro jaké účely je výrobek určen. V BL u mnoha výrobků je klasifikace výrobku uvedena jako žíravina, ale v určitých poměrech to v podstatě již nebezpečné není. Pokud je tam ale tato látka obsažená, ať již v jakékoli (byť i velmi nízké) koncentraci, musí být výrobek jako celek klasifikován jako žíravina. Také je otázkou, k jakému použití je výrobek určen. Je to tak trochu paradox, ale tak to prostě je. Toto téma nových klasifikací chemických výrobků je velmi diskutabilní a složité. Takže, pokud jste potřísnil, jak popisujete, asfaltovou lepenku a docházelo k určitému chemickému poškozování, nazval bych to naleptáním povrchu, a zřejmě jste použil vysoce koncentrovaný přípravek, který je určen např. pro mísení s betonovou směsí, čímž svoji agresivitu zásadně ztrácí a vytváří pouze těsnící či hydrofobizační efekt, který jste předpokládám chtěl docílit a docílil. Ale k potřísnění došlo předpokládám koncentrátem, nikoliv již v naředěných poměrech. Pakliže to je tento případ, výrobce velmi pravděpodobně tyto poměry uvádí v návodu a TL. Vše je ještě mnohem složitější, ale v obecné rovině se dá můj výklad snad pochopit. Co se týče injektážního krému AquStop Cream, jeho chemické složení není klasifikováno jako žíravina. Není určený pro mísení do jakýchkoliv směsí. Je vyroben a prodáván v koncentraci rovnou pro aplikaci bez jakéhokoliv ředění. AquaStop Cream je určen pro zhotovení dodatečné izolace ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Hydrofobizační účinná látka, obsažená v injektážním krému, chemicky agresivní není. Jedná se o jinou chemickou látku, než jste pravděpodobně použil při mísení s betonem a tím chemicky nenarušuje např. Vámi zmiňované asfaltové pásy. Injektážní krém AquaStop Cream je hygienicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Máme toto i uvedeno v TL. Asfaltové pásy se při styku s naším injektážním krémem nikterak nenaruší. Při napojování dodatečné izolace vzniklé ve zdivu a na jeho povrchu Systémem AquaStop Cream pro zamezení vzlínající vlhkosti a zhotovením hydroizolační vany např. asfaltovými pásy, nejen že nedochází při styku těchto izolací k žádné nežádoucí reakci, ale velmi spolehlivě se tyto hydroizolace spojí a tím se navzájem doplňují.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.