0
0

Jak rychle můžeme aplikovat AquaStop Bitumen na stropu jímky po betonáži z hlediska zrání betonu

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den.
Zrání betonáže probíhá na základě krystalizace cementového pojiva. Tento proces začíná krátce po namíchání betonu. Proces vyzrávání nezávisí na přítomnosti vzduchu a proto tuhne beton i ve vodě. K rychlejšímu a kvalitnějšímu zrání betonu určitě přispívá dotace vlhkosti. Tím je vhodné po provedené betonáži beton několikrát pokropit vodou, třeba v průběhu 14 dní. Konečná pevnost vzniká do jednoho měsíce a je daná množstvím, kvalitou cementu a kameniva. Toto jsou všeobecné informace pro průběh zrání betonu. Hydroizolace Aquastop Bitumen 2K se dá nanášet na beton zavlhlý. V případě aplikace naší hydroizolační stěrky je vhodnější podklad vlhký než suchý. U suchých podkladů se musí použít bitumenová penetrace. Z hlediska funkčnosti naší hydroizolace není doba aplikace omezena čekáním na vyschnutí izolovaných podkladů. Tím je třeba spíše zvážit aspekty pro vyzrání betonáže.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.