0
0

Dobrý den,jsem spoluvlastník obytného domu v Jindřichově Hradci. Jeho sklepní prostory mají podlahu 2m pod úrovní venkovního chodníku. Od úrovně chodníku je podél zdi vložena asi 60cm nopové izolace Základové zdi jsou 60cm silné z kamenného a částečně smíšeného zdiva bez vnější izolace. Ve sklepních místnostech je pak vlhkost a omítky s plísněmi. Máme zájem místnosti příležitostně využívat (ne k bydlení) a hledáme cenově dostupné ale i spolehlivé řešení sanace základů. Zaujala nás vaše krémová injektáž zdiva svépomocí , tak aby se vytvořila vnější izolace bez výkopových prací. Prosím zatím o orientační informace o provedení a ceně . Jedná se cca o 12 bm základové zdi a do výše 1.5 m . V jakých roztečích je nutno provést vrty pro vtlačení krému na vytvoření izolace a jaká je asi spotřeby krému. S tím , že po přípravě by jsme měli zájem o vaši akci pracovníka k čerpadlu zdarma. K základovému zdivu jsou napojeny dvě příčky o tl. 20 a 40 cm a délce 3m , kde by se muselo provést injektážní izolace podél podlahy. Prosím o sdělení přibližné ceny pro případ , že by jste celou zakázku provedli vašimi pracovníky a pak ceny, kdy by byl jen pracovník čerpadlu zdarma a ostatní uděláme svépomoc.Předem děkuji za Vaši zprávu a kalkulace. J. Filip

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den pane Filipe. Asi Vás nepotěším, ale pro plošnou injektáž podúrovňového zdiva (tzv. bezvýkopová izolace)viz. http://www.injektaz-zdiva-praha.cz/ je vhodná pouze rubová gelová injektáž.Krémová injektáž zdiva je sice nejspolehlivější pro vodorovné dodatečné izolace, ale nikoliv pro plošné izolace do zdiva. V podstatě žádná injektáž do zdiva v plošném provedení není spolehlivá. Pokud by se provedl odkop, a zhotovila se nová vnější izolace podúrovňového zdiva pro zamezení infiltrace vlhkosti z přilehlého terénu a u podlahy suterénu by se zhotovila vodorovná krémová injektáž zdiva pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti, bude výsledek 100%ně spolehlivý. Je mi ale jasné, že pravděpodobně z nějakého důvodu nechcete realizovat odkopání atd. a proto hledáte alternativu, tzv. bezvýkopovou izolaci. Z nabytých dlouholetých zkušeností můžu zodpovědně tvrdit, že kromě rubové gelové injektáže žádný jiný druh injektáže není spolehlivý pro plošné zaizolování podúrovňového zdiva. Plošně zdivo nemůžete vrtat v šachovnici v osových vzdálenostech vrtů 100 mm, jako je tomu právě u liniové injektáže ve vodorovném a případně i svislém provedení. Vím, že některé injetážní firmy tuto metodu nabízejí, ale s dalšími sanačními opatřeními Vám nemůžou nic garantovat. Tato plošná injektáž do zdiva se zhotovuje po 250 mm v šachovnicovém provedení a pak se zdivo injektuje gelem, krémem, tekutou injektáží a jinými prostředky, ale vždycky se najde místo ve zdivu, kde nevznikne kompaktní a úplné propojení hydroizolace mezi jednotlivými vrty. Jistotu celistvé izolace zaručuje pouze gelová rubová injektáž. Gelová injektáž se zhotovuje pro vytvoření plošné hydroizolace v nepřístupné, tj. rubové straně podúrovňového stavebního dílce. Ve většině případech u podúrovňového zdiva s rozsáhlými vadami vnější hydroizolace či její úplné absence v kontaktu se zeminou. Akrylátový gel se tlakově napouští z volně přístupné strany za použití injektorů přes stavební dílec do sousedící zeminy. Jako důsledek speciálních vlastností gelu, jakož i této injektážní technologie se injektovaný materiál rozdělí na vnější straně dílce okolo injektážního vrtu. Injektáž se zhotovuje od spodních řad vrtů až do požadované výšky. Tím se kolové clony jednotlivých vrtů na rubové straně dílce postupně spojují v ucelenou clonu, také nazývanou ,,hydroizolační opona,,. Při odborném provedení injektáže se na vnější straně dílce vytvoří souvislá gelová membrána. Z ekologického hlediska pro tuto injektáž zde neexistuje žádné omezení, pakliže se nejedná o ochranná pásma vodních zdrojů a podobně ekologicky chráněná území. Spotřeba gelu na 1 m2 je 30-35 litrů. Osové vzdálenosti v šachovnicovém provedení jsou po 300 mm. Ale i tato rubová gelová injektáž se musí zkombinovat s vodorovnou izolací u podlahy suterénu. Cena této rubové gelové injektáže se pohybuje okolo 6000,- Kč/1 m2 plochy podúrovňového zdiva.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.