0
0

Dobrý den, rád bych využil sanaci vlhkého zdiva AquaStop Cream. Vrty bych vedl v úrovni pojistné hydroizolace podlahy, a to tak, aby se po položení pojistné hydroizolace v rozích místnosti hydroizolace spojila se zdivem. Vzhedem k tomu, že se hydroizolace bude ke zdivu natavovat teplem (IPA), zajímalo by mě, jestli to nepoškodí provedenou injektáž AquaStop Cream. Jinými slovy, je-li nutné v tomto případě nejprve udělat pojistnou hydroizolaci podlah, nebo injektáž stěn Díky

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Vodorovnou izolaci zhotovenou asfaltovými pásy je vhodné vytáhnout cca 150 mm na linii injektáže. Tím vznikne hydroizolační vana, která se při svislém natavení na zdivo bude doplňovat se vzniklou vodorovnou izolací ve zdivu zhotovenou u podlahy (pravděpodobně v blízkosti nad podkladovým betonem) pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti injektážním systémem AquaStop Cream. Je ale pravda, že v případě vysoké teploty přímého ohně směrovaného na zdivo při tavení izolačních pásů na vzniklou izolaci injektáží ve zdivu, může dojít k částečnému poškození vodorovné izolace ve zdivu, respektive poškození izolace do určité hloubky zdiva. V tomto případě sanace objektu se nabízí nejprve zhotovit vrty z druhé strany stavebního dílce, pak zhotovit vodorovnou hydroizolaci podlahy včetně hydroizolace na svislou konstrukci (hydroizolační vanu) a následně zhotovit injektáž (výplň vrtů). To vyvrtání před natavením asfaltových pásů doporučuji z důvodu, že vrty můžete v podstatě zhotovit na maximální tloušťku daného zdiva a svislým natavením asfaltových pásů přes linii vrtů se otvory vrtů případně provrtaných skrz zdivo ze strany natavených pásů zatěsní a při injektáži (výplně otvorů vrtů injektážním krémem AquaStop Cream) nemůže docházet k vytékání na druhé straně a tím, že vrty budou zhotoveny před natavením asfaltových pásů, nemůže dojít k případnému provrtání asfaltových pásů v místě linie vrtů. Také odpadá již zmiňované možné poškození izolace vzniklé injektáží přímým ohněm při tavení. Výše popsaný postup je nejvýhodnější ve všech směrech. Samozřejmě také můžete nejprve zhotovit tzv. hydroizolační vanu a pak zhotovit vrty a následnou injektáž. I v tomto případě bude postup naprosto správný, ale hloubku vrtů budete muset přece jen o něco zkrátit, což je ale běžný technologický postup krémové injektáže, ale výhodou v prvním případě je, že hloubku vrtů můžete zhotovit v podstatě na celou tloušťku daného zdiva.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.