0
0

Dobrý den, mám zájem provést isolaci stěny krémem Aquastop, stěna je z venkovní strany obložena obkladem a z druhé strany je podlaha nepodsklepené místnosti cca 1m nad venkovním terénem. Dochází k zavlhnutí zdiva u podlahy vnitřní místnosti a opadání venkovního OB. Pokud se provede isolace krémem Aquastop ,lze očekávat nápravu? A jak byste navrhl řešení venkovní stěny opatřené obkladem? Okolo stěny je již proveden odvětrávací kanálek cca 40 cm hl. opatřený nopovou isolací a vysypán štěrkem a zavlhlost trvá. Děkuji za odpověď. JT

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Postup sanace vlhkého zdiva by měl být tento. Venkovní obklad je pravděpodobně keramický a tím naprosto neprodyšný a tak jen stav vlhkého zdiva ještě zhoršuje. Ty sanační kroky již zhotovené až na to vysypání štěrkem (štěrková drenážní vrstva více propouští povrchovou vodu k základům domu a ke zlepšení odsychání obvod zdiva nedochází. Je to jeden z mýtů sanace vlhkého zdiva) jsou v podstatě v pořádku, avšak problém se zavlháním obvodového zdiva, kde půdorys domu je nepodsklepen to nemohly vyřešit. Doporučoval bych provést krémovou injektáž v těsné blízkosti nad podlahou přízemních místností. Tím se vytvoří hydroizolační clona, která přeruší kapilární vzlínající vlhkost a obvodové zdivo od úrovně podlahy vyschne. Linii injektáže nemůžete provést v místě terénu, jelikož byste se dostali pod podlahu, která je nepodsklepená a tím je pod podlahou zavlhlá zemina či zásyp a tak by docházelo k tzv. přemostění vlhkosti ze zásypu nad hydroizolační clonu z bočního směru. Obvodové zdivo od úrovně terénu do linie injektáže, tj. do výšky vodorovné linie injektáže bude zavlhat i nadále. Tento problém obvodového zdiva nepodsklepeného půdorysu stavby se dá vyřešit, ale již radikálnějším stavebním opatřením a to tímto způsobem. Vybourali byste skladbu podlahy včetně zásypu či zeminy do dostatečné hloubky, tj. do hloubky okolního terénu, pochozí plochy a podkladový beton byste zhotovili těsně pod úrovní terénu nebo v úrovni terénu se zhotovením hydroizolační vany a další skladbou např. termoizolační vrstvy atd., a konečné pochozí betonové desky. Pak vodorovnou linii zhotovení krémové injektáže lze zhotovit těsně nad úrovní terénu (max.do 100 mm nad terénem) a tím Vám obvodové zdivo bude vysychat již od úrovně terénu nikoliv od úrovně přízemních podlahových ploch, což je ale u Vás vzhledem ke značné výšce podezdívky jak popisujete 1000 mm, (rozdílová výška od terénu do výšky podlahy) by bylo velmi náročné. Jsou kamenné podezdívky (např. žulové), kde
vlhkost v podstatě není viditelná, ale samozřejmě kapilární vlhkost přesto vzlíná do přechodového většinou cihelného zdiva, kde tento přechod bývá většinou v místě podlahy nepodsklepené podlahy a tím není nutné toto razantnější opatření vůbec provést. Další postup je a ve vašem případě bude velmi pravděpodobně reálnější, a to že si zhotovíte injektáž v místě podlahy a od úrovně terénu do již zainjektovaného místa podlahy odstraníte omítky. Následně si zvolíte např. roštový zateplovací keramický obklad, který ale není obložen na lepidlo, ale je skládán na roštový rastr v tzv. zámkovým, drážkovým skládacím systémem. Tím se zdivo neuzavře, ale je ochráněno před povětrnostními vlivy s estetickým výsledkem.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.