Krémová injektáž zdiva svépomocí

Vlhká zeď před a po injektáži krémem AquaStop Cream®

Vlhká zeď těsně po injektáži injektáži krémem
AquaStop Cream® a po měsíci vysychání

V první etapě jsme postupovali takto:

  • Nejprve jsme obstarali dostatečně pevnou plastovou nádobu, ve které jsme vyzdili cihelnou zídku o tloušťce 450 mm, v délce plastové nádoby.
  • Plastová nádoba s vyzděnou zídkou byla umístěna pod zastřešením a to z důvodu, aby zavlhání zdiva nebylo ovlivněno dešťovými srážkami a zdivo bylo zavlhčované pouze vzlínající vlhkostí, tak, jako to probíhá u domů s dožilou či chybějící vodorovnou hydroizolací ve zdivu spodní stavby.
  • Pro vyzdění jsme použili klasické pálené cihly, které byly kladeny na zdicí maltu. Po vyschnutí zdicí malty jsme plastovou nádobu zalili po její okraj vodou. V tomto momentě zdivo začalo velmi rychle a intenzivně zavlhat klasickým fyzikálním procesem – a to takzvanou kapilárně vzlínající vlhkostí. Samozřejmě intenzita zavlhání byla mnohem rychlejší a intenzivnější než u zdiva zavlhajícího pouze zemní vlhkostí.
  • Po celou dobu jsme neustále hlídali a doplňovali nádobu vodou a to z důvodu, že úbytek vody v plastové nádobě byl z pochopitelných důvodů na začátku rychlejší. V momentě, kdy vlhkost dovzlínala až do horní části zídky, dolévání vody již nebylo tak časté, avšak neustále byla voda doplňována tak, aby hladina vody dosahovala maximální výšky postranic plastové nádoby.
  • Tento proces byl dennodenně zaznamenáván snímkem s uvedeným reálným časem a datem na digitálním fotoaparátu. V momentě, kdy zídka byla zavlhčena a dosahovala maximální procentuální vlhkosti, mohli jsme přejít k druhé etapě ukázky, a to ke zhotovení injektáže zdiva naším Systému AquaStop Cream®.

V druhé fázi jsme si zvolili výšku linie vrtů a to ve třetí spáře cihelného zdiva, tj. ve výšce mezi třetí a čtvrtou řadou cihelného zdiva nad hladinou vody. Zdivo jsme navrtali v osových vzdálenostech 10 cm o průměru vrtů 14 mm a hloubce vrtů na celou tloušťku zdiva s malým pokrácením (cca. 40 mm) dle technologického postupu pro náš systém. Pak se injektážní pumpou vrty vyplnily injektážním krémem. Tím byla dokončena druhá etapa ukázky. V tomto případě nebyl použit AquaStop Cream Inject Activator®, který jsme jako první vyvinuli a uvedli na trh. Tento aktivátor je určen zejména pro injektáž suchého zdiva, například pro takzvané preventivní injektáže, což v tomto silně zavlhlém zdivu nebylo nutné. Tím byla dokončena druhá etapa experimentu.

Pak nastala třetí etapa zkoušky nebo spíše již ukázka probíhajícího výsledku. V této etapě bylo velmi zajímavé sledovat šíření aktivní látky do okolí vrtů a vznikající hydrofobní clony pro zamezení vzlínající vlhkosti. V takto extrémně zatěžovaném zdivu docházelo ke snadné dispergaci – to znamená šíření injektážního krému AquaStop Cream® a to nejen v průběžné spáře, ale i postupně ve struktuře cihel nad, ale i pod linií vrtů. Touto zkouškou jsme vyvrátili jeden z mýtů v oblasti sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží a to ten, že je potřeba provádět měření vlhkosti zdiva před zahájením injektáže a to z obavy nadměrné vlhkosti ve zdivu z důvodu údajné nespolehlivosti výsledku v silně zavlhlém zdivu. My si troufáme tvrdit, že pokud by se toto měření mělo provádět, tak nikoliv z důvodu obavy z horních (vysokých) limitů vlhkosti, jak se až do naší veřejné osvěty neustále tvrdilo – ale naopak z obavy spodních limitů procentuální vlhkosti zdiva, to znamená vlhkostních limitů v podstatě suchého zdiva. Ale tam se většinou dodatečná izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti neprovádí z pochopitelných důvodů, ale přesto jsme pro tyto ne tak často prováděné injektáže, které ale mají zejména při rekonstrukcích starších budov svá opodstatnění, vyvinuli již zmiňovaný AquaStop Cream Inject Activator®.

Jednoznačně jsme však prokázali, že náš injektážní krém AquaStop Cream®, který je vyráběn dle nejmodernějších technologických postupů a technologie výroby, se šíří do okolí vrtů naprosto spolehlivě i v takto extrémně zavlhlém zdivu, na rozdíl od všech infuzních či tlakových tekutých injektáží. Z toho jednoznačně vyplývá, že horních limitů vlhkosti u Systému AquaStop Cream® se opravdu obávat nemusíme. Ale vraťme se k experimentu.

To, že se hydrofobní látka dispergovala neboli se nasytila do silně zavlhlých pórů a i do nejjemnějších kapilár zdiva bylo zjevné, ale pak nastala ta nejdůležitější zkouška. Dokáže se tato aktivní látka v pórech a i těch nejjemnějších kapilárách udržet a vytvořit pevnou a již nerozpustnou vazbu a tím trvalou bariéru? Experiment prokázal beze všech pochybností, že ano. Zdivo nejenže po vytvoření clony v průběžné spáře od provedené injektáže začalo postupně vysychat, ale zdivo začalo vysychat do značné míry i pod linií injektáže, v podstatě až k hladině vody. O zdárném ukončeném procesu zhotoveném Systémem AquaStop Cream®.a tím jeho dlouhodobé účinnosti již nikdo nemůže pochybovat, jelikož zdivo nad linií vrtů vykazuje nulové vlhkostní hodnoty. Tato zídka byla monitorována 4 měsíce a neustále je v nádobě s vodou. Celý proces byl zároveň dozorován soudním znalcem v oboru stavebnictví, aby nikdo nemohl zpochybnit případné zmanipulování průběhu zkoušky a tím i výsledku. Znalecký posudek ke stažení zde . Tato zídka je umístěna v kanceláři sídla naší firmy TRUMF sanace a to na adrese Dvorská 1163/2, Rudná u Prahy.

Pro názornější průběh experimentu jsme pořídili časosběrné video, které je umístěno na našem webu. Posudek soudního znalce je ke stažení taktéž na našich webových stránkách v pravé straně sloupce. Ale je tady ještě jedna možnost, pokud by měl kdokoli jakékoli pochybnosti, postačí si obstarat nádobu, do které vyzdí zídku, která bude trvale ve spodní části ponořena ve vodě a po maximálním zavlhčení provede injektáž Systémem AquaStop Cream®, tj. dle naší ukázky. Aby náklady na tento experiment byly co nejnižší, postačí použít jakoukoliv nádobu, která bude nepropustná a trochu pevnější, cihly pro zdění nemusí být nové, jeden pytel zdící malty (ten se zakoupit asi musí) a jednu či dvě tubová balení AquaStop Cream®, u kterého jako jediného balení nepotřebujete ani plnící (injektážní) zařízení. Tím náklady mohou být dokonce skutečně v řádech stokorun. Svůj výsledek, po několika měsících, může pak porovnat s naší ukázkou. Jen je potřeba pro tento experiment obětovat trochu svého času a peněz. Nic jiného Vám nebrání si tento jednoduchý experiment a tím zkoušku účinnosti provést sami.

Autor projektu – Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.
V Praze 12.6.2016

Provozovna - eshop

Dvorská 1163/2, Praha – západ

Rudná u Prahy, PSČ: 252 19

Po – čt 8.30 do 15.30 hod.,Pá 8.30 do 16.30 hod.

+420 235 312 000

Sídlo

Blatnická 14/3, Praha 5 – Sobín 155 21

e-mail: info@sanace-trumf.cz

+420 235 312 000

+420 603 589 130