Krémová injektáž zdiva svépomocí

Injektážní krém

AquaStop Cream®

AquaStop Cream® je injektážní krém na silanové bázi s 80% koncentrací aktivní látky silan / siloxanu. Injektážní pasta slouží k zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti a je určena pro injektáž vlhkého zdiva. Chemická injektáž je vhodná pro rodinné domy, komerční budovy i průmyslové objekty. Poznejte výhody unikátního injektážního krému AquaStop Cream®

Z

Účinný i při 95% vlhkosti zdiva

Z

Dlouhodobá hydrofobní účinnost

Z

Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace

Z

Minimální množství odpadu při použití

Z

Zdravotně a ekologicky nezávadný

Krémová injektáž systémem AquaStop Cream® svým relativně pomalým, ale jistým a rovnoměrným válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné i přírodní zdicí materiály. Silanový krém se ve vlhkém zdicím materiálu postupně rozpouští a dochází k jeho snadné penetrační prostupnosti. Tím, že je slučitelný s obsahem vlhkosti ve zdivu, snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdicích materiálů.

Tuto vlastnost nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota na jiné bázi, ani ji nelze nahradit jakoukoli aplikací. Díky tomu lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® ve své kategorii, zhotovení hydroizolační clony, nemá účinnějšího zástupce. Krémová konzistence má daleko lepší účinky než tekutá injektáž.

Unikátní vlastnosti krémové injektáže AquaStop Cream®

AquaStop Cream® je silanový krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva je nadále propustný pro vodní páru a tím si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry.

AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný.

AquaStop Cream® lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými nástavci anebo aplikační pistolí s trubičkovými nástavci. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení.

AquaStop Cream® krémovou injektáž lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typech plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu.

AquaStop Cream® je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech.

Oblasti, kde lze krémovou injektáž použít

Před samotnou volbou injektážní technologie je nezbytné zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů a dalších zdrojů. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoli proti proudící a tlakové vodě.

Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace).

Při injektáži Systémem AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako to vyžaduje tekutá injektáž. Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách, a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu.

Hydrofobizující účinky AquaStop Cream® se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2 až 6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míře zavlhnutí zdiva. Po úplném rozpuštění injektážního krému z vrtů dojde k plnému nasycení i nejmenších pórů zdiva a k postupnému vysychání konstrukce.

Aplikace krémové injektáže

AquaStop Cream® je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná profesionální injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím, celý komplet je možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými nástavci.

Injektážní otvory se plní zasunutím aplikační trubičky do maximální hloubky vrtu. Přitom dbáme na to, aby se při zpětném vytahování trubičkového plnidla obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem. Podívejte se na detailní návod injektáže.

Druhy balení

Injektážní krémy nabízíme v kbelíkovém balení s obsahem od jednoho do 30 litrů, v 600ml salámovém balení a 500ml tubovém balení, které je určeno pro drobné injektážní práce.

 • 500 ml v tubovém balení
 • 600 ml v salámovém balení
 • 1 litr v kbelíkovém balení
 • 5 litrů v kbelíkovém balení
 • 10 litrů v kbelíkovém balení
 • 30 litrů v kbelíkovém balení

Pusťte se do sanace zdiva svépomocí

Vyřešte plísně a mokré zdi jednou provždy. Proveďte sanaci obvodového zdiva. Použijte injektážní krém AquaStop Cream® pro sanaci zdiva svépomocí. Injektážní chemická pasta spolehlivě zamezí vzlínání vlhkosti. Náš prodej zahrnuje také aplikační pumpy, pistole, vrtáky a další zboží. Zboží zakoupíte přes e-shop nebo v naší podnikové prodejně v městské části Praha – západ.
Zajímá vás cena chemické injektáže? Nevíte, jaká bude spotřeba gelu na m2? Podívejte se na náš ceník, kde naleznete také kalkulačku pro orientační výpočet materiálu. Součástí našich služeb je odborné poradenství. Veškeré informace naleznete v naší poradně.

TRUMF sanace s.r.o. – váš specialista na sanace zdí.

Injektážní krém splňuje přísné normy kvality

Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný v ČR a SR. AquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která každoročně podléhá státnímu dohledu výroby dle platných norem a předpisů ČR a EU, každé tři roky prochází prověřením státní zkušebny námi deklarovaných vlastností pro udělení Certifikace. Výrobek a jeho výroba podléhá stálé kontrole kvality podle systému řízení výrobce. Na výrobek byl vydán certifikát č. 204/C5/2016/010-036489, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., AO 204.

Čerpáme z dlouhodobých zkušeností

Dlouhodobým aplikováním injektážního krému AquaStop Cream® naší společností jsme měli možnost získávat zpětnou vazbu o účinnosti krému a technologických postupech aplikací, což většina výrobců nemá. Tím jsme postupně získávali jistotu správnosti našeho návodu pro aplikaci, technických údajů a různých tvrzení.

V kombinaci vysoce kvalitního silanového krému AquaStop Cream® pro injektáž zdiva a technologického postupu pro náš systém, můžeme s jistotou tvrdit, že krémová injektáž zdiva vzhledem k specifickým vlastnostem injektážního krému AquaStop Cream® se stala vysoce účinnou a spolehlivou metodou v širokém spektru používaných zdicích materiálů s nízkým ale i s maximálním procentuálním zavlhnutím, porézností zdiva a v neposlední řadě i stupněm zasolení. Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje mechanické podřezání zdiva.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci:

Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný.

 • Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním.
 • Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice a ochranné brýle.
 • Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají.
 • Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, ale vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Provozovna - eshop

Dvorská 1163/2, Praha – západ

Rudná u Prahy, PSČ: 252 19

Po – Pá 8.30 do 15.30 hod.,Čt 8.30 do 17.00 hod.

+420 235 312 000

Sídlo

Blatnická 14/3, Praha 5 – Sobín 155 21

e-mail: info@sanace-trumf.cz

+420 235 312 000

+420 603 589 130